Birra Kaon ka qëllimin të krijojë një birrë unike, per ta bërë të dashur për masën, duke ruajtur një angazhim të palëkundur në qëndrueshmërinë e cilësisë, etikën e biznesit, dhe artin e prodhimit të birrës.

Eventet e fundit

Partnerët